SUVO er FDM
stikprøvekontrolleret
Danmarks længste
anti-rust garanti
Den mIljørigtige
undervognsbehandling

Miljørigtig undervognsbehandling og rustbeskyttelse

Hvert år sparer SUVO miljøet for afbrænding af en betragtelig mængde overskydende rustbeskyttelsesprodukter

Alle SUVO-produkter bliver som udgangspunkt produceret af helt nye råprodukter, men når der udføres en undervognsbehandling, vil en vis mængde rustbeskyttelsesprodukt dryppe af bilen og ned i en lukket opsamlingsbeholder. Dette afdryp vil man normalt bortskaffe ved kontrolleret afbrænding.

Det gør vi ikke hos SUVO. For at beskytte miljøet bedst muligt har SUVO som de eneste i landet et lukket recycle-system, hvor overskydende rustbeskyttelsesprodukter opsamles og renses. De opsamlede og rensede produkter bliver derefter genanvendt til et nyt rustbeskyttelsesprodukt med samme høje kvalitet som vores nye SUVO-produkter.

På årsbasis opsamler og genanvender SUVO en betragtelig mængde afdrypsprodukt, som derved ikke skal afbrændes. Samtidig betyder genanvendelsen, at SUVO sparer på forbruget af nye råprodukter. Vi ser det som vores bidrag til en grønnere verden.

Rent og så godt som nyt

De opsamlede produkter transporteres af specialuddannede chauffører i godkendte biler til SUVO’s produktionsanlæg. Her gennemgår det opsamlede afdrypsprodukt en proces, der betyder, at der fremkommer et 100% rent basisprodukt, som efterfølgende får tilsat nye additiver. Således får det færdige reproducerede rustbeskyttelsesprodukt præcis de samme egenskaber og kvaliteter som et nyproduceret rustbeskyttelsesprodukt. Naturligvis med nøjagtig lige så stor rustbeskyttelsesevne som nyfabrikerede SUVO rustbeskyttelsesprodukter - og med samme garanti.

Det regenererede produkt bliver anvendt i forbindelse med genbehandling af bund og produceres kun i farven sort.

Uvildig produkttest

Kemi- og miljøkonsulentvirksomheden MEDIATOR A/S har i en rapport gennemgået og sammenlignet det reproducerede produkt med et nyproduceret produkt. Konklusionen er, at det reproducerede produkt er nøjagtig lige så effektivt og har samme egenskaber som et nyproduceret produkt.

Dette kan direkte kobles til en anden miljørapport fra den rådgivende virksomhed COWI A/S.

COWI A/S har udarbejdet en livscyklusvurdering under overskriften "Den miljømæssige nytte ved genbrug af returprodukter fra anti-rust behandlinger af motorkøretøjer".

Konklusionen af denne blev: COWI A/S konstaterer følgende "Forbedringerne på luftemissionerne vurderes som så væsentlige, at det konkluderes, at der er en tydelig miljøforbedring ved recycling af anti-rust-produktet på den måde, som det praktiseres af SUVO Danmark. Der er beregnet en forbedring af bidrag til drivhuseffekt og forsuring på henholdsvis 34 % og 53 % af værdierne med recycling".

Samlet må vi altså sige, at der ikke kun er en miljøeffekt ved at anvende et reproduceret produkt. Der er også en økonomisk gevinst. Sidst, men ikke mindst, er det selvfølgelig af stor betydning, at produktet overholder alle kvalitetstests og dermed dokumenteret er fuldt på højde med ny producerede produkter.a


SUVOs miljøsystem

Hvert år sparer SUVO miljøet for afbrænding af en betragtelig mængde overskydende rustbeskyttelsesprodukter. Derudover stiller vi i SUVO Danmark følgende krav til vores centre:

  • En lukket opsamlingsbeholder i sprøjtekabinen til opsamling af overskydende rustbeskyttelsesprodukt, der løber ud af vanger, hulrum og drypper fra bunden under sprøjteprocessen.
  • Overskydende produkter fra opsamlingsbeholderen afhentes.
  • Sprøjtekabine med lift og det mest moderne rustbeskyttelsesudstyr.
  • Renserum med sandfang og lift, hvor undervognen afrenses med varmt vand.
  • Varmlufttørrer, hvor bilen kan stå, mens bund og hulrum tørrer inden viderebehandling.
  • Sprøjteoperatøren skal bære sikkerhedsmaske med friskluftforsyning, den såkaldte helmaske. Han skal være iført gummistøvler, gummihandsker og gummidragt med bomuldstøj under, så han undgår, at huden kommer i kontakt med rustbeskyttelsesprodukterne.
  • Vaskeplads med olieudskiller, hvor bilen vaskes med vand og sæbe efter endt behandling.