SUVO værner om miljøet

Alle SUVO-produkter bliver som udgangspunkt produceret af helt nye råprodukter, men ved hver undervognsbehandling vil der uundgåeligt dryppe overskydende rustbeskyttelse af bilen. I SUVO-centrene samles dette op i en lukket beholder, hvorefter det renses og genanvendes.

Det genanvendte produkt anvendes kun til genbehandlinger af bund og produceres kun i farven sort.

Miljøforbedringen ved denne proces er testet og dokumenteret af kemi- og miljøkonsulentvirksomheden Mediator A/S og bakkes op af en undersøgelse foretaget af COWI A/S

Sådan foregår genanvendelse af rustbeskyttelse i SUVO-kæden

Den overskydende rustbeskyttelse opsuges og transporteres af specialuddannede chauffører i godkendte biler til SUVO Danmarks produktionsanlæg. Her undergår produktet en speciel genanvendelses- og renseproces, hvorefter man opnår et helt rent basisprodukt, der på ny kan tilsættes de nødvendige additiver. Det genanvendte produkt til rustbeskyttelse får dermed nøjagtig de samme gode egenskaber som rustbeskyttelse produceret af helt nye råprodukter. Evnen til at modstå rust er også lige så god – og vi giver selvfølgelig samme lange garanti på det genanvendte produkt.

Genanvendelsen af rustbeskyttelse har en stor miljømæssig effekt

Kemi- og miljøkonsulentvirksomheden Mediator A/S har i en rapport gennemgået og sammenlignet det genanvendte produkt med et produkt produceret af helt nye råolier. Konklusionen er, at det genanvendte produkt er nøjagtig lige så effektivt og har samme egenskaber som et produkt produceret af nye råolier.

COWI A/S bakker resultatet af rapporten op efter at have foretaget en livscyklusvurdering med overskriften “Den miljømæssige nytte ved genbrug af returprodukter fra anti-rust-behandlinger af motorkøretøjer”.

Hermed konkluderer COWI A/S følgende: “Forbedringerne på luftemissionerne vurderes som så væsentlige, at det konkluderes, at der er en tydelig miljøforbedring ved recycling af anti-rust-produktet på den måde, som det praktiseres af SUVO Danmark. Der er beregnet en forbedring af bidrag til drivhuseffekt og forsuring på henholdsvis 34 % og 53 % af værdierne med recycling”.

SUVO Danmark sørger selvfølgelig for, at det genanvendte produkt til rustbeskyttelse gennemgår alle kvalitetstests og derfor til enhver tid kan siges at være dokumenteret af samme høje standard som nyproducerede produkter.

Rustbeskyttelse der kommer hele vejen rundt

Find dit lokale center

Kontakt dit lokale center og få et godt tilbud på din nye undervognsbehandling.